Innovatie

Innovatie is een op de markt gerichte vernieuwing in een bedrijf, met betrekking op een product, dienst of proces, waarbij nieuwe kennis wordt ingezet.

"Innovatie is ook het gebruiken van bestaande technieken in nieuwe toepassingen"

(bron: Karel Raven, mede-oprichter van You/Com Audiocommunicatie en SolutionsRadio).

"Innovatie is het slim en marktgericht combineren van bestaande of nieuwe technologie"

(bron: Luuk Evers, innovation & new business director bij WeLL Design).