Over Innovatiemarkt

Samen naar een sterke innovatiepositie

De Innovatiemarkt biedt een platform voor een sterk partnerschap tussen overheid en bedrijfsleven. Een virtueel marktplein waar overheden zoeken naar bedrijven die hen innovatieve oplossingen kunnen bieden. Zo werken we samen aan een gezond ondernemersklimaat in Nederland, een sterke internationale concurrentiepositie en het aanpakken van mondiale uitdagingen.

Vragen, kennis en producten delen
Op de Innovatiemarkt plaatsen regionale en rijksoverheden hun vraag naar duurzame innovaties. Het kan gaan om directe inkoop, maar ook om voorbereidende activiteiten. Daarnaast delen bedrijven en kennisinstellingen hun baanbrekende technologieën, producten, services, interessante informatie en onderzoeksresultaten. Innovatiemarkt koppelt vervolgens de innovatievraag en -aanbod aan elkaar, waardoor partijen met elkaar in contact komen.

Vragen?
Kijk dan onder Veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met Floris den Boer, floris.denboer@pianoo.nl.